Izjava o korištenju osobnih podataka

Upisom osobnih podataka u za to predviđena polja u obrascima na ovoj internetskoj stranici (https://spartagym.hr), potvrđujem da sam upisane osobne podatke dobrovoljno stavio/la na raspolaganje, te izričito i slobodno dajem suglasnost Sparta Gym Vision d.o.o. da spomenute podatke prikuplja i obrađuje te ih pohranjuje u svojim evidencijama u svrhu identifikacije i međusobne komunikacije.

Ovom Izjavom izričito i slobodno dajem dopuštenje i suglasnost Sparta Gym Vision d.o.o. da moje osobne podatke može koristiti i obrađivati u svrhu marketinga i unaprjeđenja svojeg poslovanja samostalno ili povjeriti na obradu osobama ovlaštenima za obradu osobnih podataka.

Ovom izjavom primam na znanje da Sparta Gym Vision d.o.o. ne prodaje, iznajmljuje niti posuđuje osobne podatke korisnika trećim stranama te moje osobne podatke štiti od neovlaštenog pristupa. Sparta Gym Vision d.o.o. može proslijediti moje osobne podatke pouzdanim poslovnim partnerima za određene svrhe kao što su razne statističke analize, omogućavanje korisničke potpore ili slične potrebe. U takvim slučajevima Sparta Gym Vision d.o.o. će svom poslovnom partneru zabraniti korištenje mojih osobnih podataka u drugu svrhu osim ugovorene te će obvezati poslovnog partnera na čuvanje povjerljivosti osobnih podataka.

Suglasan/na sam da me Sparta Gym Vision d.o.o. kontaktira i da mi dostavlja marketinški materijal u svrhu prodaje svojih proizvoda i usluga. Nadalje, potvrđujem da sam upoznat/a sa svojim pravom da kao potrošač Banci u svako doba uskratim daljnje korištenje mojih osobnih podataka u marketinške ili u svrhu unaprjeđenja prodaje.

Sparta Gym Vision d.o.o. će osobne podatke koristiti u vremenskom razdoblju koje je nužno za ostvarivanje svojih djelatnosti temeljem Zakona o kreditnim institucijama (NN 159/2013, 19/2015, 102/2015), te protekom toga roka postupati sukladno članku 12. stavak 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka.